Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 109

Chọn từ loại nào giữa repeat, repeatedly, repeaterrepetition? Vị trí của trạng từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Chúng ta thấy trước chỗ trống có chữ was là động từ to be, và sau chỗ trống có một hành động đuôi -ed. Chữ có đuôi -ed thì chúng ta biết nó là hành động rồi. Thì đây là trường hợp gì và chúng ta cần chọn loại từ gì vào giữa hai từ này? Các bạn cứ nhớ là nếu thấy động từ to be ở trước, sau đó đến chỗ trống rồi đến hành động ở dạng -ed, hoặc nếu nó bất quy tắc thì ở cột 3 của bảng động từ bất quy tắc. Hai cái này gọi chung là quá khứ phân từ. Ví dụ như mình có một động từ to be is, chỗ trống, rồi đến taken. Hoặc là are, chỗ trống, fixed chẳng hạn. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như những trường hợp sau đây với chữ could, can, will, must. Những cái này gọi chung là trợ động từ. Tức là động từ đứng trước một hành động chính của câu, là hành động chính của câu và hỗ trợ cho động từ ở phía sau. Các bạn luôn nhớ là tất cả trường hợp này thì cái loại từ điền vào chỗ trống 100% luôn là trạng từ để bổ nghĩa cho hành động ở sau (làm cái gì đó như thế nào đó). Bạn thấy là động từ to be, phía sau có một cái hành động ở dạng -ed thì chúng ta biết ngay là chọn một trạng từ vào chỗ trống. (B) repeatedly là đáp án đúng vì nó có đuôi -ly nghĩa là trạng từ. Câu này nghĩa là như thế nào? Ông Garry Noxon trong phòng kế toán đã bị cảnh báo nhiều lần (repeat là lặp lại thì repeatedly là nhiều lần) về việc có quá nhiều lỗi về con số trong bảng báo cáo ngân sách.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận