Giải bài tập TOEIC #4: đuôi -ive cũng có thể là danh từ (mức độ: dễ)

Chúng ta hay được chỉ là chữ có đuôi -tive thường là tính từ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nó lại là danh từ. Representative là một trong những chữ như vậy và nó là một từ rất quan trọng trong bài thi TOEIC.

Bình Luận