Test 1 – 116, 117: có được nói ‘permission of tasks’ không?

Dạng câu từ vựng.

Nghĩa và cách dùng của permission, reputation, foundation là như thế nào?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com