Test 1 – 120: câu từ loại – vị trí chọn trạng từ

Dạng câu từ loại.

1. Nguyên tắc quan trọng: trong một cụm danh từ, mà gặp danh từ số nhiều thì cụm danh từ thường kết thúc tại đó, không kéo dài tiếp ra phía sau.

2. Khi câu đã đầy đủ, mà chỗ trống mô tả cho động từ, thì ta chọn trạng từ.

Bình Luận

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.