Test 1 – 153-154 A: cách xác định câu dễ để làm trước

Sửa câu 154. Cách xác định câu khó, câu dễ để biết nên làm câu nào trước. Từ vựng quan trọng: available, in-person, acceptable.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com