Test 1 – 139: cách loại đáp án rồi lụi / industry, revisions

Nhiều bạn hay mắc sai lầm là dịch chữ industry trong TOEIC là ‘công nghiệp’. Không phải vậy đâu nhé.

Bình Luận