Test 1 – 161-163 B: cách làm một câu dễ và cụ thể

Video sửa câu 163, là một câu dễ và cụ thể. Đây là loại câu mà các bạn nên làm trước.

Bình Luận