Test 1 – 181-185 C: cách làm khi phải kiếm từng đáp án trong bài Part 7

Câu 184. Các bạn hãy nhớ: khi buộc phải kiếm từng đáp án trong bài, thì hãy kiếm đáp án nào dễ kiếm trước nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com