Test 1 – 158-160 A: cách làm dạng câu hỏi người nhận thư là ai

Video sửa câu 159 và chỉ cách làm dạng câu hỏi người nhận thư là ai / khán giả của bài là ai / bài viết được dành cho ai.

Bình Luận