Test 1 – 164-167 A: cách làm dạng câu hỏi người nhận thư là ai

Video sửa câu 164 và 165. Các bạn hãy nhớ là khi câu hỏi hỏi người nhận thư là ai thì chúng ta đọc câu đầu mỗi đoạn giống như câu mục đích nhé!

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com