Test 1 – 114a: cách làm câu ngữ pháp khó mà không biết nghĩa

Trong video này, thầy Duy nói rất nhiều kiến thức ngữ pháp quan trọng, hay được áp dụng trong bài thi TOEIC.

Đuôi -al có phải lúc nào cũng là đuôi tính từ? Mẹo nào để biết chữ có đuôi -al là danh từ?

Những đáp án thế nào thì có thể làm tính từ?

Nếu phân vân giữa những tính từ mà không biết nghĩa, ta phải chọn đại đáp án nào?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com