Test 1 – 155-157 B: cách kiếm đáp án nhanh nhất

Video sửa câu 156 và chỉ cách làm nhanh nhất khi phải dò từng đáp án trong bài đọc.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com