Test 1 – 133: cách dùng của instead, again, early

Khi cả 4 đáp án đều hợp lí về ngữ pháp thì ta phải dựa vào nghĩa. Đặc biệt trong Part 6 ta phải dựa vào nghĩa của những câu xung quanh.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com