Test 1 – 141: cách áp dụng ‘the’ trong dạng bài điền câu

Khi làm dạng bài điền câu, nếu thấy ‘the’ thì ta phải hiểu như thế nào?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com