Test 1 – 168-171 B: cách áp dụng chữ ‘this’ khi đọc hiểu

Câu 170. Cách dựa vào chữ ‘this’ để đọc hiểu tốt hơn.

Bình Luận