Bài giảng ngữ pháp TOEIC – Bài 4a: Danh từ: Chủ ngữ và tân ngữ

Bài giảng ngữ pháp TOEIC cơ bản. Bài 4: Danh từ.
– Khi làm bài thi TOEIC, ở những vị trí nào thì ta chọn danh từ?

Bình Luận