Bài 8: ví dụ danh từ số ít – số nhiều

Mời bạn cùng thầy Duy làm 7 câu ví dụ thực tế trong đề TOEIC cho dạng phân biệt danh từ số ít – số nhiều nhé.

Bình Luận