Bài 38: tránh nhầm lẫn Adv với N – P6: xét nghĩa (tiếp theo)

Mời các bạn xem video chỉ cách xét nghĩa khi phân vân giữa trạng từ và danh từ – Phần 2 (tiếp theo video trước).

Bình Luận