Bài 37: tránh nhầm lẫn Adv với N – P6: xét nghĩa

Video chỉ cách xét nghĩa khi phân vân giữa trạng từ và danh từ – Phần 1. Mời các bạn xem để biết cách làm bài nhé.

Bình Luận