Bài 36: tránh nhầm lẫn Adv với N – P5: nhìn danh từ chỉ người

Thêm một dấu hiệu để phân biệt giữa danh từ và trạng từ: nhìn vào danh từ chỉ người và áp dụng nguyên tắc “danh từ đếm được không đứng trơ trơ”.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com