Bài 31: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P6: make, keep, find

Ta phải chọn trạng từ sau một động từ + một cụm danh từ. Tuy nhiên, có một số trường hợp làm vậy sẽ sai. Mời bạn xem video để biết trường hợp nào nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com