Bài 30: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P5: trước V-ing

Nhiều bạn hay sai vì chọn tính từ trước V-ing đóng vai trò là danh từ. Hãy xem video này để tránh nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com