Bài 3: dấu hiệu chọn danh từ chính

Video này chỉ những dấu hiệu thường gặp trong bài thi TOEIC giúp xác định khi nào chỗ trống cần một danh từ chính.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com