Bài 28: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P3: sau more, very…

Video này giúp các bạn tránh được một cái bẫy rất hay mắc phải khi thi TOEIC: chọn ngay tính từ sau more, very, so…

Bình Luận