Bài 27: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P2: trước N

Video này hướng dẫn các bạn cách làm khi phân vân giữa trạng từ và tính từ trước danh từ chính trong một cụm danh từ.

Bình Luận