Bài 26: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P1: sau to be

Video này giúp các bạn tránh nhầm lẫn giữa trạng từ và tính từ sau động từ TO BE

Bình Luận