Bài 22: so sánh hơn – so sánh nhất

Khi thi TOEIC, nhiều bạn dễ mất điểm ngớ ngẩn vì dạng câu so sánh hơn / so sánh nhất. Hãy xem video này để biết cách tránh nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com