Bài 21: ví dụ tính từ thường vs. tính từ V-ing / V-ed

Mời bạn cùng làm 14 câu ví dụ thực tế trong đề TOEIC cho dạng phân biệt tính từ thường và tính từ V-ing / V-ed nhé

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com