Bài 20: tính từ thường vs. tính từ V-ing / V-ed

Bạn chưa biết phải làm sao khi gặp cả tính từ thường (tive, ful, able, al…) và cả tính từ dạng V-ing/V-ed? Trong video này thầy Duy sẽ chỉ cho bạn.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com