Bài 19: ví dụ phân biệt tính từ V-ing và V-ed – P2

Thêm vài ví dụ khó hơn cho dạng câu phân biệt giữa tính từ V-ing và V-ed (tiếp nối video trước).

Bình Luận