Bài 18: ví dụ phân biệt tính từ V-ing và V-ed – P1

Vài câu ví dụ trong bài thi TOEIC cho dạng phân biệt giữa tính từ dạng V-ed và V-ed mà thầy Duy đã nói ở bài trước.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com