Bài 17: phân biệt tính từ dạng V-ing và V-ed

Lúc làm bài TOEIC, đã bao giờ bạn bị rối khi gặp V-ing và V-ed? Trong video này và những video sau thầy Duy sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com