Bài 16: các ví dụ cho vị trí tính từ – Phần 2

Mời bạn xem 8 câu ví dụ tiếp theo cho câu chọn tính từ (Phần 2 của video trước)

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com