Bài 15: các ví dụ cho vị trí tính từ – Phần 1

Mời các bạn làm 15 câu ví dụ thực tế trong TOEIC cho các vị trí chọn tính từ (Phần 1)

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com