Bài 14: tổng hợp các vị trí tính từ

Những chỗ nào thì chọn tính từ trong bài thi TOEIC? Mời bạn xem video này nhé. Thầy Duy sẽ tổng hợp 6 vị trí chọn tính từ.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com