Bài 13: ví dụ câu trước danh từ chính

Mời bạn cùng làm 8 câu ví dụ thực tế trong đề TOEIC cho dạng chỗ trống trước danh từ chính mà thầy Duy đã nói ở bài trước nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com