Bài 12: vị trí trước danh từ chính

Trong video này thầy Duy hướng dẫn cách chọn đáp án khi chỗ trống nằm trước danh từ chính của một cụm danh từ.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com