Bài 11: đuôi -tive và -al làm danh từ chính

Chữ có đuôi -tive và đuôi -al thường là tính từ. Trong trường hợp nào thì chúng làm danh từ? Rất nhiều bạn hay sai khi gặp dạng này.

Bình Luận