Test 1 – 103: ask hay request?

Những chữ inform, ask, advise, và request khác nhau chỗ nào?

 • Nhi viết:

  thầy ơi cho e hỏi là e vẫn thấy có cấu trúc ask sth – yêu cầu 1 thứ gì đó mà thầy ( https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ask_1?q=ask , mục số 3), hoặc mình có thể dịch là đòi hỏi ( mục số 7), vậy tại sao đáp án B lại sai ạ?

  • Với nghĩa ở mục số 7 thì ask phải đi với những danh từ chỉ số lượng như a lot, a great deal, much, little, … nhé em. (đòi hỏi nhiều/ít)

   Với nghĩa ở mục số 3 thì ask phải đi với danh từ chỉ lời nói của người khác dành cho mình nhé em. VD:
   ask forgiveness = xin sự tha thứ
   ask his opinion = xin ý kiến anh ấy
   ask his advice = xin lời khuyên của anh ấy
   ask his blessing = xin lời chúc từ anh ấy

   Hoặc nó đi với favour. I asked a favour = Tôi xin một ân huệ

   Nó không thể đi liền với một danh từ chỉ vật như images.

 • Nhi viết:

  Wow, e cảm ơn thầy đã giải thích chi tiết ạ. Thực sự mấy cái chi tiết nhỏ đó e ko để ý kĩ luôn thầy ^_^

Bình Luận