Test 1 – 146: áp dụng ‘the’ trong Part 6 – the money

Một kỹ năng quan trọng khi làm Part 6 đó là dựa vào ‘the’ để thấy được sự kết nối giữa các câu.

Bình Luận