‘while in transit’ hay ‘during in transit’?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ pháp‘while in transit’ hay ‘during in transit’?
Nguyễn Huy Hoàng đã hỏi 2 năm trước

Em thưa thầy,

Vì sao câu sau đáp án chọn while mà không phải during ạ?

Your e-mail, ——— in transit, is potentially visible to anyone outside your enterprise who might have access to your server.
(A) while
(B) during
(C) wherever
(D) as well as

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

During là một giới từ. Nó phải đi với một cụm danh từ phía sau. Nó không được đi với giới từ in.

Dùng during thì phải viết như vầy mới đúng (bỏ in):

Your e-mail, during transit, is …

Còn while có thể đúng. While là liên từ. Liên từ thì thường đi với chủ ngữ + vị ngữ, nhưng sau một số liên từ như while ta có thể lược bỏ chủ ngữ và động từ be. Đây gọi là rút gọn mệnh đề trạng từ.

Your e-mail, while it is in transit, is …
= Email của bạn, trong khi trong quá trình vận chuyển, …

Rút gọn it is đi thì trở thành:
Your e-mail, while in transit, is …
= Email của bạn, trong khi trong quá trình vận chuyển, …

Đây là lí do vì sao while lại có thể đứng trước giới từ in trong câu này.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.