where & however
Ha đã hỏi 2 năm trước

Em chưa hiểu câu này tại sao câu này đáp án là A mà không phải là C ak. Mong được thầy giải đáp

Employees attending the Annual Engineering Trade Expo are welcome to travel to the event site ——- they choose.
(A) however
(B) afterward
(C) where
(D) once

1 Câu trả lời
TOEIC mỗi ngày đã trả lời 2 năm trước

Em chưa hiểu câu này tại sao câu này đáp án là A mà không phải là C ak. Mong được thầy giải đáp
Employees attending the Annual Engineering Trade Expo are welcome to travel to the event site ——- they choose.
(A) however
(B) afterward
(C) where
(D) once

Để chọn đáp án câu này em phải dựa vào ngữ cảnh.

Employees attending the Annual Engineering Trade Expo are welcome to travel to the event site ——- they choose.
= Những nhân viên tham dự Hội chợ triển lãm Thương mại Kỹ thuật hàng năm được hoan nghênh đi đến địa điểm sự kiện ——- họ chọn.

Nếu chọn where, em sẽ có câu như sau:

Employees attending the Annual Engineering Trade Expo are welcome to travel to the event site where they choose.
= Những nhân viên tham dự Hội chợ triển lãm Thương mại Kỹ thuật hàng năm được hoan nghênh đi đến địa điểm sự kiện nơi mà họ chọn.

Câu trên sai nghĩa vì địa điểm tổ chức chỉ có một, nhân viên không thể chọn chỗ mà họ muốn được.

Thay vào đó, chúng ta phải chọn however:

Employees attending the Annual Engineering Trade Expo are welcome to travel to the event site however they choose.
= Những nhân viên tham dự Hội chợ triển lãm Thương mại Kỹ thuật hàng năm được hoan nghênh đi đến địa điểm sự kiện bằng bất cứ cách nào mà họ chọn.