Whatever và whichever
Huyền đã hỏi 10 tháng trước

Thưa thầy em có thắc mắc đáp án câu này nhờ thầy giải đáp ạ:

The English professor told us that we could write our papers on ——- subject we wanted as long as it related to the topics we discussed in class this semester.

Câu này em chọn đáp án là whichever vì đã giới hạn là “subject liên quan đến topics mà chúng ta đã thảo luận”
Nhưng đáp án em xem là whatever. Em không rõ là vì sao.
Mong thầy giải đáp giùm ạ. Em cảm ơn thầy.

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 10 tháng trước

Khi dùng whichever thì người nghe phải biết là tập hợp giới hạn đó có số lượng là bao nhiêu (hai, ba, hoặc bốn… cái).

Ta hãy xem những ví dụ trong từ điển Oxford:

Choose whichever brand you prefer.
= Hãy chọn bất kỳ thương hiệu nào mà bạn thích hơn.

(Đang quyết định giữa hai thương hiệu. Prefer – “ưa thích” dùng cho hai cái)

Pensions should be increased annually in line with earnings or prices, whichever is the higher.
= Lương hưu phải được tăng hàng năm tương ứng với thu nhập hoặc giá cả, cái nào cao hơn thì theo cái đó.

(Giữa hai cái là thu nhập và giá cả)

Whichever of you gets here first will get the prize.
= Bất kỳ người nào trong số các bạn mà đến đây trước sẽ được thưởng.

(Đang chỉ tập hợp “các bạn” thì người nghe câu này chắc chắn biết là tập hợp này là có bao nhiêu người)

Xét câu em hỏi:

write our papers on whatever subject we wanted as long as it related to the topics we discussed in class this semester
= viết bài luận về bất kỳ đề tài gì chúng tôi muốn miễn là nó liên quan đến những chủ đề chúng ta đã bàn trong lớp vào học kỳ này.

Đề tài mà liên quan đến những chủ đề đã bàn thì không giới hạn số lượng. Có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn… Do đó, không dùng whichever ở đây. Không giới hạn số lượng thì phải dùng whatever.

Khi nào nói như sau mới dùng whichever:

Between science, economics, science and politics, we could write our papers on whichever subject we wanted.
= Giữa khoa học, kinh tế và chính trị, chúng có thể viết bài luận về bất kỳ đề tài nào chúng tôi muốn.

(Tập hợp ba đề tài)

Quảng cáo
 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.