Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành khác nhau chỗ nào?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Bài tập tiếng AnhThì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành khác nhau chỗ nào?
Hương đã hỏi 2 năm trước

I like your hair. _________________?
(A) Where have you cut it
(B) Where did you cut it
(C) Where do you have it cut

Thưa thầy là tại sao câu (B) đúng mà câu (A) lại sai ạ? Và tại sao câu (C) cũng sai luôn ạ? Nhờ thầy giải thích giúp ạ.

Facebook Profile photoMinh Phạm đã trả lời 2 năm trước

Tóc của bạn là đã cắt xong rồi, nên dùng quá khứ đơn nên là B.
Hiện tại hoàn thành là đã cắt và vẫn cắt bạn nhé.

thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

@Minh Pham: bạn trả lời chưa đúng rồi. Thì hiện tại hoàn thành không phải là “vẫn cắt” nhé.

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Ba đáp án này chỉ khác nhau về thì thôi. (A) là thì hiện tại hoàn thành. (B) là thì quá khứ đơn. (C) là thì hiện tại đơn.

Nghĩa của câu này là:

Tôi thích tóc của bạn. Bạn đã cắt nó ở đâu vậy?

Ở đây, hành động “cắt” đang được nói đến là hành động xảy ra một lần trong quá khứ, nên ta không chọn thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn diễn tả hành động xảy ra nhiều lần. Ví dụ:

Where do you often cut your hair?
= Bạn thường cắt tóc ở đâu?

Do đó, không chọn đáp án (C).
 
Còn giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành thì ta phân biệt theo nguyên tắc chung như sau:

Nếu người nghe biết hành động đó xảy ra vào thời gian nào thì ta dùng thì quá khứ đơn. Còn nếu người nghe không biết hành động đó xảy ra vào thời gian nào thì ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ:

Nam: I don’t remember what you did on Monday.
Lan: I cleaned the house.

Nam: Tôi không nhớ bạn đã làm gì vào thứ Hai.
Lan: Tôi đã lau dọn căn nhà.

Trong câu nói trên của Lan, người nghe là Nam biết hành động clean xảy ra vào thời gian nào (thứ Hai) nên ta dùng thì quá khứ đơn. 

Nam: The house looks clean.
Lan: Yes, I have cleaned it.

Nam: Căn nhà trông có vẻ sạch.
Lan: Vâng, tôi đã lau dọn nó.

Còn trong trường hợp trên, Nam không biết hành động clean xảy ra vào thời gian nào nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành.
 
Trong câu em hỏi, người nghe biết hành động cut (cắt tóc) xảy ra vào thời gian nào nên ta dùng thì quá khứ đơn, không dùng thì hiện tại hoàn thành. Do đó, đáp án là (B).