Tại sao nói “have your article published”?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ phápTại sao nói “have your article published”?
Huy Hoang đã hỏi 2 tháng trước

Em chào thầy Duy ạ!

Em vừa mới xem phần giải đáp của thầy với các bạn ở đây: toeicmoingay.com/agree-to-have-hay-agree-to-having

Em thấy có một câu :
○ I hope you agree to having your article published in our upcoming issue.
= Tôi hy vọng bạn đồng ý với việc để cho bài báo của bạn được xuất bản trong số báo tới của chúng tôi.

Em chưa hiểu hai vấn đề sau ạ:

1. Tại sao người ta lại dùng động từ have (ở đây là having)? Hơn nữa em đối chiếu với nghĩa được dịch ra lại càng không hiểu vì em thấy nó không liên quan (dù biết ở đây là agree to + danh từ).
2. Ở chỗ …your article published in our upcoming issue tại sao người ta lại không dùng câu bị động thầy nhỉ? Tại em thấy chủ ngữ là chỉ vật và nó phải được xuất bản chứ tờ báo không thể tự xuất bản. Vậy em có thể viết lại như sau được không ạ: …your article will be published in our upcoming issue

Mong thầy giải đáp giúp em. Em cảm ơn thầy.

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước

Vì sao lại dùng have? Ta có cấu trúc have + danh từ + V-ed/iii, nghĩa là “làm cho cái gì đó được làm gì đó”. Ví dụ:

I will have my car fixed.
= Tôi sẽ làm cho xe của tôi được sửa.
= Tôi sẽ đem xe đi sửa.

Vậy trong câu em hỏi thì:

have your article published
= làm cho bài của bạn được xuất bản

Còn agree to nghĩa là “đồng ý đối với cái gì đó”, nên phía sau nó phải là danh từ. Vì vậy, ta phải dùng V-ing để đóng vai trò là danh từ. Vậy ta mới có:

agree to having your article published
= đồng ý với việc làm cho bài của bạn được xuất bản

Còn câu em hỏi:

” Ở chỗ …your article published in our upcoming issue tại sao người ta lại không dùng câu bị động thầy nhỉ? Tại em thấy chủ ngữ là chỉ vật và nó phải được xuất bản chứ tờ báo không thể tự xuất bản. Vậy em có thể viết lại như sau được không ạ: …your article will be published in our upcoming issue.”

Thì thứ nhất là chủ động hay bị động thì KHÔNG liên quan gì đến chủ ngữ chỉ vật hay chỉ người nhé em. Người vật gì thì cũng có thể là chủ động hay bị động.

Thứ hai, em không thể ghi will be published ở đây được. Ở đây, your article không phải là chủ ngữ, nên động từ đi theo nó không thể làm vị ngữ được. Vì vậy, động từ publish không thể chia thì được. 

Khi nào đoạn đó là chủ ngữ – vị ngữ thì em mới viết vậy được. Ví dụ, khi nó đứng riêng thành một câu như sau:

Your article will be published in our upcoming issue.
= Bài của bạn sẽ được xuất bản trong số sắp ra của chúng tôi.

Thứ ba, chữ published trong having your article published đã là bị động rồi, chứ không phải chủ động nhé. Ở đây nó được xem như một tính từ mô tả cho danh từ article. Động từ V-ed mà không làm vị ngữ thì được xem như tính từ và mang nghĩa bị động.

have your article published
= làm cho bài của bạn được xuất bản

Khi nào V-ed làm vị ngữ của một câu hoặc vế câu thì mới là chủ động. Ví dụ:

The company published the report.
= Công ty đã xuất bản bài báo cáo.

Huy Hoang đã trả lời 1 tháng trước

À, em hiểu câu trên rồi thầy ạ, nhưng em vẫn hơi thắc mắc một câu bị động trong phần bị động của Infinitive ở trang http://anh.hoctainha.vn/Thu-Vien/Ly-Thuyet/111/tu-vung-ngu-phap

– She was required to be interviewed. (họ dịch là: 'Cô ấy được yêu cầu phỏng vấn')

Em thắc mắc là tại sao đoạn "…to be interviewed" người ta lại dùng bị động trong khi vế trước đó "She was required…" đã là bị động của infinitive rồi và em nghĩ nếu viết câu trên lại thành:

"She was required to interview."

Thì nghĩa của chúng cũng không khác nhau là mấy phải không thầy?

thầy Duy TOEIC đã trả lời 1 tháng trước

Vì sao lại thắc mắc em? Phía trước bị động rồi phía sau bị động nữa là chuyện bình thường.

Phía trước là động từ require ở thể bị động: was required, và ở thì quá khứ đơn, làm vị ngữ của câu. Phía sau là động từ interview ở thể bị động: be interviewed, rồi thêm to vào vì nó đang ở dạng to-V.

Em không thể viết thành “She was required to interview.” nhé. Hai câu khác nhau.

○ She was required to be interviewed.
Câu này nghĩa là cô ấy được người ta phỏng vấn.

○ She was required to interview…
Câu này nghĩa là cô ấy làm hành động phỏng vấn (cô ấy phỏng vấn ai đó).

Huy Hoang đã trả lời 1 tháng trước

Em hiểu rồi ạ,em cảm ơn thầy!

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.