Sự khác nhau giữa before và until
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: TOEICSự khác nhau giữa before và until
Hải Tam đã hỏi 2 năm trước

Your Polytonics e-mail account will be set up ——- you arrive on your first day.
(A) at
(B) around
(C) until
(D) before
Thầy ơi câu này em biết chỗ trống đang cần liên từ nên loại (A) và (B), còn lại hai đáp án (C) và (D) em dịch “cho đến khi” và “trước khi” em không phân biệt được. Thầy cho em hỏi sự khác nhau giữa until và before trong trường hợp này ạ. Em cám ơn thầy!

 

1 Câu trả lời
TOEIC mỗi ngày đã trả lời 2 năm trước

Your Polytonics e-mail account will be set up ——- you arrive on your first day.
(A) at
(B) around
(C) until
(D) before
Thầy ơi câu này em biết chỗ trống đang cần liên từ nên loại (A) và (B), còn lại hai đáp án (C) và (D) em dịch “cho đến khi” và “trước khi” em không phân biệt được. Thầy cho em hỏi sự khác nhau giữa until và before trong trường hợp này ạ. Em cám ơn thầy!

Em dịch nghĩa hai từ đúng rồi nhé.
Until được sử dụng trong trường hợp hành động được thực hiện liên tục / kéo dài từ lúc nói cho đến thời gian sau chữ until.

We played chess until midnight.
= Chúng tôi đã chơi cờ cho đến khi nửa đêm.
(Chơi cờ liên tục từ lúc nói cho đến nửa đêm không ngừng nghỉ)

Before được sử dụng cho những hành động xảy ra một lần và kết thúc trước thời điểm sau chữ before.

Leave your keys at reception before departure.
= Để chìa khóa của bạn tại lễ tân trước khi đi.
(Hành động để lại chìa khóa phải xảy ra dứt khoát và kết thúc trước thời điểm đi)