Southwest hay southwestern?
Hỏi đáp tiếng AnhCategory: Từ vựngSouthwest hay southwestern?
Linh Lin asked 2 months ago

Cho em hỏi khi nào thì sử dụng southwest và khi nào thì dùng southwestern ạ.

Và nếu em muốn ghi: “New Zealand nằm ở phía tây nam Thái bình Dương” thì em phải chọn từ nào vậy ạ?

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 2 months ago

Southern chỉ có thể là tính từ. VD: the southern region

Còn south là danh từ. VD: warmer weather coming from the south

South cũng có thể làm tính từ, nhưng south mà làm tính từ thường chỉ dùng trong danh từ riêng hoặc các cụm từ đã cố định. VD: South Africa, south side, …

Điều trên cũng đúng với west/western, east/eastern, north/northern, southwest/southwestern, southeast/southeastern,…

Vì vậy, nếu em muốn ghi “New Zealand nằm ở phía tây nam Thái bình Dương” thì ghi như sau:

Nếu dùng southwestern:

New Zealand lies in the southwestern part of the Pacific Ocean.

Nếu dùng southwest:

New Zealand lies in the southwest of the Pacific Ocean.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.