someone hay whoever?
Hỏi đáp tiếng AnhCategory: Ngữ phápsomeone hay whoever?
vivian asked 1 year ago

Among the sales managers,——- has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
(A) whose
(B) someone
(C) whoever
(D) nobody

Tại sao mình không dùng câu (B) trong trường hợp này ạ. Thầy có thể giúp em phân biệt sách sử dụng whoever, someoneeveryone được không ạ?

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 1 year ago

Someone sai là vì nếu dùng someone thì sẽ có hai vị ngữ:

Someone has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.sai 
= Ai đó record doanh thu cao nhất trước cuối năm sẽ nhận được Giải thưởng R.F. Fowler distinguished.

Một chủ ngữ thì không được có hai vị ngữ liên tiếp nhau như vậy.

Nếu muốn dùng someone thì ta phải tách ra thành hai câu như sau:

Someone will have the highest sales record by the end of the year. He will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
= Ai đó sẽ có record doanh thu cao nhất trước cuối năm. Anh ấy sẽ nhận được Giải thưởng R.F. Fowler Award distinguished.

Lúc đó someone mới đúng vì không còn hai vị ngữ liên tiếp nhau nữa.

Còn whoever nghĩa là “bất kỳ ai mà”. Động từ phía sau nó không được xem là vị ngữ mà giống như mệnh đề quan hệ. Do đó whoever không sai về ngữ pháp.

Among the sales managers, whoever has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
= Among the sales managers, anyone who has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
= Giữa những người quản lý, bất kỳ ai mà có record doanh thu cao nhất trước cuối năm sẽ nhận được Giải thưởng R.F. Fowler distinguished.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.