Sau whose là từ loại gì?
Linh Lin đã hỏi 3 tháng trước

Trong bài tiếng Anh có một câu như sau:

He was the man whose (alter) _____ to the car, the C5, failed spectacularly to capture the public imagination.

Câu này phần đáp án ghi là: alternative nhưng em không hiểu vì sao lại điền như vậy. Nếu theo qui tắc thì sau whose là một danh từ, chưa kể the C5 cũng là danh từ vậy sao chỗ cần điền lại là tính từ ạ?

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 3 tháng trước

Alternative còn là danh từ nhé em. Nó có nghĩa là “cái dùng để thay thế”.

Lần sau gặp những tình huống thế này thì tốt nhất em hãy tra từ điển lại cho chắc nhé. Nhiều chữ vừa là tính từ vừa là danh từ. Không phải cứ có đuôi -tive thì chắc chắn chỉ là tính từ.

He was the man whose alternative to the car, the C5, failed spectacularly…
= Anh ấy là người mà vật thay thế của ông ấy cho chiếc xe, chiếc C5, đã thất bại thảm hại…

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.