Sau when là V-ing hay to-V?
Đinh Phương đã hỏi 10 tháng trước

Thầy giải thích câu này giùm em ạ, em nghĩ discuss ở đây phải theo từ when nên là discussing nhưng đáp án là (A).

Peter can’t decide when ——- with his parents about his future career.
(A) to discuss
(B) is discussing
(C) will discuss
(D) discussing

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 10 tháng trước

Sau when không phải lúc nào cũng là V-ing đâu nhé em. Em đừng nên áp dụng mẹo một cách máy móc.

When còn có thể đi với động từ dạng to-V, để tạo ra nghĩa “lúc nên làm gì đó”.

Peter can’t decide when to discuss with his parents about his future career.
= Peter không thể quyết định được lúc nào nên bàn với ba mẹ về sự nghiệp tương lai của mình.

(không quyết định được thời điểm nói chuyện với ba mẹ)

Còn nếu dùng V-ing thì sẽ sai nghĩa:

Peter can’t decide when dicussing with his parents about his future career.
= Peter không thể quyết định khi bàn với ba mẹ về sự nghiệp tương lai của mình.

(không quyết định trong lúc bàn với ba mẹ)

Câu này sai vì người ta đọc vào không hiểu. Người đọc sẽ thắc mắc: Peter không thể quyết định cái gì trong lúc bàn với ba mẹ?

Facebook Profile photoAnto HoangThai đã trả lời 9 tháng trước

thầy ơi thế nếu là cấu C thì sao không được a ?
nó dịch cũng là Peter không thể quyết định được lúc nào sẽ bàn với ba mẹ về sự nghiệp tương lai của mình.

thầy Duy TOEIC đã trả lời 9 tháng trước

When không thể đi với một động từ chia thì ở phía sau nhé em.

Facebook Profile photoAnto HoangThai đã trả lời 9 tháng trước

em cảm ơn ạ.

Quảng cáo
 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.